Screencast - WF 3.5 ve WF 4.0[Beta 2] Parametre Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar,

Workflow Foundation 3.5 modelinde, Workflow bazında özelliklere değer aktarılması için Dictionary<string,object> tipinden generic koleksiyonlardan yararlanılmaktadır. Buna göre özelliğin adı string tipinden olan key yerine, içeriği ise object tipinden olan value yerine konumlandırılmaktadır. Bu koleksiyon sayesinde, Workflow üzerinde tanımlanmış olan n sayıda özelliğe ulaşmak ve değer atamak mümkündür. Ancak bu kullanım şekline göre tip güvenliği de(Type safety) ortadan kalkmaktadır. Üstelik Workflow nesne örneği üzerinden ilgili özelliklere doğrudan erişim mümkün değildir.

Workflow Foundation 4.0 modelinde ise Workflow seviyesinde tanımlanan argumanlara tip güvenli olarak, Workflow nesne örnekleri üzerinden rahatlıkla erişilmektedir. Üstelik argümanların eklenmesi için WPF tabanlı tasarım ortamı kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca XAML içeriğine basit bir metin editörü kullanımı ile gerekli parametrelerin dışarıdan aktarılması ve kullanılması da sağlanabilmektedir. İşte bu görsel dersimizde söz konusu durumu önce Visual Studio 2008 ardınan Visual Studio 2010 Ultimate Beta 2 sürümleri üzerinden geliştireceğimiz basit örnekler ile mercek atlına alıyor olacağız.

Yeni görsel derslerde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.

Yorum ekle

Loading