Asp.Net–Custom Configuration Section Geliştirmek

Konfigurasyon tabanlı geliştirme modeli, uygulama kodlarına girilmeden çalışma zamanına yönelik değişiklikler yapabilmemizi sağlar. Bu sayede pek çok programın kodsal müdahale yapmadan davranışları değiştirilebilir. .Net dünyasında baktığımızda da, App.Config, Web.config gibi dosyalar içerisinde Framework’ ün geneline yönelik pek çok konfigurasyon ayarı bulunduğu görülür. appSettings, connectionStrings, httpHandler vb… [Daha fazla]

Asp.Net Temelleri–Eğlenceli GridView

Merhaba Arkadaşlar, Bir süre önce çalıştığım firmada ufak bir web uygulaması ihtiyacı ile karşılaştım. Bir kaç günlük efor isteyen bu basit işte, uzun süredir kullanmadığım eski dostumuz GridView kontrolü ile haşır neşir oldum. Onun bir kaç etkili özelliğini ve işe yarar ip uçlarını tekrardan hatır... [Daha fazla]

Asp.Net Routing – Hatırlamak

Asp.Net MVC’ nin en cazip yanlarından birisi sanırım sağladığı URL eşleştirme(Routing) sistemidir. Özellikle Search Engine Optimization(SEO) kriterleri göz önüne alındığında, orders.aspx?categoryName=Beverages&shipCity=istanbul&orderNumber=12903 gibi bir ifade yerine, orders/beverages/istanbul/12903 şeklinde bir URL çok daha değerlidir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 URL Rewriting Hakkında Gerçekler

Çok kısa süreliğinede olsa tatilde olduğum şu günlerde yazılım dünyasından kopmak hiç içimden gelmedi. Bu nedenle dinlendiğim zamanlardan arta kalan sürelerde azda olsa bir şeyler karalamak istedim. Sonuç olarak daha hafif ve tatil moduna uygun olacak bir yazı ile yeniden beraberiz. Bu makalemizde Asp.Net 2.0 ile geliştirilen web uygulamalarında, URL eşleştirmelerinin (Url Mapping) nasıl düzenlenebileceğini, bir başka deyişle nasıl özelleştirilebileceğini incelemeye çalışacağız. Son kullanıcılar web ortamında, kendi tarayıcı(browser) uygulamalarında yer alan adres satırlarında zaman zaman karışık ve uzun URL bilgileri ile karşılaşırlar. Genellikle sorgu katarlarının(QueryString) kullanıldığı ve bunların sayılarının çok olduğu durumlarda adres satırlarını okumak gerçekten güçleşebilir. Söz gelimi aşağıdaki URL bilgisini göz önüne alalım. [Daha fazla]

Asp.Net Temelleri : Etkili Trace Kullanımı

Web uygulamalarında son kullanıcıların(End Users) şikayetçi olabileceği pek çok konu vardır. Bunlar arasında popüler olanlarından biriside sayfaların yavaş açılıyor olmasıdır. Nihayetinde son kullanıcıları her zaman için sabırsız ve acelesi olan kişiler olarak düşünmek doğru bir yaklaşım olacaktır... [Daha fazla]

HTTPHandler ve HttpModule Kavramları

Çoğumuz herhangibir tarayıcı penceresinden bir AspNet sayfasını çağırdığımızda resmin hep ön yüzünden bakarız. Oysaki resmin arka yüzünde dikkate değer bir mimari bulunmaktadır. Bu mimari içerisinde yer alan önemli yapılardan ikisi, Http Pipeline' ın bir parçası olan Http Handler ve Http Module kavramlarıdır... [Daha fazla]

Web Uygulamalarında Özel Doğrulama İşlemleri

Web uygulamalarında, kullanıcıların girmiş olduğu verilerin istenen şartlara göre doğruluklarının kontrol edilmesi son derece önemlidir. Asp.Net ile geliştirilen web uygulamalarında, kullanıcı girişlerinin kontrolü için çoğunlukla validation kontrolleri kullanılır. Validation bileşenleri hem istemci tarafında hemde sunucu tarafından veri kontrol işlemlerini gerçekleştirebilir. (Bu makaleyi daha kolay takip edebilmeniz açısından var olan Validator kontrollerinin kullanımını bildiğiniz varsayılmaktadır.) [Daha fazla]

Web Uygulamalarında Custom Paging

Geliştirdiğimiz web uygulamalarında özellikle DataGrid kontrollerini kullandığımızda sayfalama işlemini sıkça kullanırız. Genellikle sayfalama işlemlerini var sayılan hali ile kullanırız. Bu modele göre grid üzerinde sayfalama yapabilmek için PageIndexChanged olayını ele almamız gerekir. Burada grid kontrolüne yeni sayfa numarasını DataGridPageChangedEventArgs parametresinin NewPageIndex değeri ile verir ve bilgilerin tekrardan yüklenmesini sağlayacak uygulama kodlarımızı yürütürüz. Tipik olarak bu tarz bir kullanım aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi yapılmaktadır. [Daha fazla]

Caching Mekanizmasını Anlamak - 2

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, web uygulamalarında caching mekanizmasını incelemeye başlamış ve ara belleğe alma tekniklerinden Output Cache yapısını incelemiştik. Output Cache tekniğinde bir sayfanın tamamının HTML içeriği ara belleğe alınmaktaydı. Oysa çoğu zaman sayfamızda yer alan belirli veri kümelerinin ara bellekte tutulmasını isteyebiliriz. Örneğin, bir alışveriş sitesinin pek çok kısmı dinamik olarak değişebilirken satışı yapılan ürünlerin yer aldığı kategori listeleri çok sık değişmez. Hatta uzun süreler boyunca aynı kalabilirler. İşte böyle bir durumda sayfanın tamamını ara belleğe almak yerine sadece kategori listesini sunan veri kümesini ara belleğe almak daha mantıklıdır. Data Caching olarak adlandırılan bu teknikte çoğunlukla veri kümeleri ara belleğe alınır. Data Caching tekniğinde verileri ara belleğe almak için System.Web.Caching isim alanında yer alan Cache sınıfı ve üyeleri kullanılmaktadır. [Daha fazla]

Caching Mekanizmasını Anlamak - 1

Bu makalemiz ile birlikte, web sayfalarının istemcilere daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasında kullanılan tekniklerden birisi olan Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizmasını incelemeye başlıyacağız. Akıllıca kullanıldığı takdirde web uygulamalarında istemcilere nazaran göreceli olarak performans artışına neden olan Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizması, teorik olarak bir web sayfasının tamamının ya da bir parçasının ara belleğe alınarak belli bir süre boyunca burada tutulması prensibini temel alarak çalışır. Asp.Net uygulamaları söz konusu olduğunda bir sayfanın tamamını, belli bir veri kümesini veya sayfa üzerindeki herhangibir kontrolü ara belleğe alabiliriz. Buna göre Asp.Net uygulamalarındaki Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizması aşağıdaki üç farklı tekniği destekler. [Daha fazla]

Derinlemesine Session Kullanımı - 2

Bir önceki makalemizde hatırlayacağınız gibi, Session nesnelerinin kullanımını incelemeye başlamıştık. Bu makalemizde ise, Session nesnelerinin nerelerde saklanabildiğine değinmeye çalışacağız. Varsayılan olarak Session nesneleri In-Proc (işlem içi) modunda saklanırlar. Yani web sayfasının çalıştığı asp.net work process' in içinde, dolayısıyla bu işlerin çalıştığı web sunucularındaki bellek alanlarında tutulurlar. Bu özellikle Session nesnelerine bilgi yazma ve okumada önemli bir avantajdır. [Daha fazla]

Derinlemesine Session Kullanımı - 1

Bu makalemizde, Asp.Net sunucularında durum yönetimi (state management) amacıyla kullanılan Session nesnesini detaylı bir şekilde incelemeye başlıyacağız. Bildiğiniz gibi, web anatomisinde durum yönetimi başlı başına bir terminolojidir. Web sitelerinin yer aldığı web sunucularının istemci makinelerde durum yönetme yeteneğine sahip olamamaları sonucu, belli bir kullanıcıya ait bilgilerin sayfalar arasında korunması veya taşınabilmesi için değişik teknikler geliştirilmiştir. Session kullanımı bu tekniklerden birisidir. Öncelikle Session kavramının ne olduğunu ve ne için kullanıldığını kavramaya çalışalım. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 için Site Map Kullanımı

Bu makalemizde, web sitelerinde özellikle sayfalar arasındaki hareketlerde, kullanıcıların nerede olduklarını bilmelerine yardımcı olan site haritaları üzerinde duracağız. Bununla birlikte, site haritalarının Asp.Net 2.0' daki kullanım yollarından birisini sağlayan SiteMapPath sunucu kontrolünü kısaca incelemeye çalışacağız. Internet sitelerinin çoğu, pek çok web sayfasından oluşur. Bu sayfalar arasında her zaman için bir ilişki ve hiyerarşi söz konusudur. Dolayısıyla kullanıcılar, internet sitelerine ait sayfalarda gezinirken, onlara sitenin neresinde olduklarını göstermek ve bulundukları sayfaya nereden geldiklerini belirtmek, sitenin mantıksal ve anlamsam bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. [Daha fazla]