XML Web Service Paketlerini Yakalamak

Yine karşımıza çıkan bir problem çözümü ile birlikteyiz. Öncelikle senaryomuzu anlatarak işe başlayalım. Şirket içerisinde kullanılan bir XML Web Service'in Oracle tarafındaki bir Stored Procedure içerisinden çağırılması gerekiyordu. Burada kullanılacak teknikten ziyade XML Web Service' e gidecek olan SOAP mesajının içeriği daha önemliydi. Nitekim giden örnek bir mesaj elimizde olduğu takdirde Stored Procedure tarafındaki string içeriğin(SOAP XML yapısını ifade eden) oluşturulması daha kolay olacaktı. Haliyle bizim XML Web Service'e istemci tarafından gönderilen mesaj içeriklerine ait örneklere ihtiyacımız vardı. Bunun için Fiddler gibi araçları da kullanabilirdik. Ama bilin bakalım ne var? Şirketteki bilgisayarlara bu tip araçları indirip kurmamız mümkün değil. Dolayısıyla kendi kodumuzu yazarak servise giden paketlerin içeriğini görmemiz gerekiyor. [Daha fazla]

Web Servislerinde SoapHeader ile Özelleştirilmiş Doğrulama

Web servislerinde güvenlik söz konusu olduğunda, geliştiricileri en çok zorlayan noktalardan birisi görsel bir arabirimin olmayışıdır. Bu nedenle özellikle web tabanlı uygulamalarda tercih edilen form tabanlı (form-based) veya windows tabanlı (windows based) doğrulama (authentication) sistemlerini uygulamak biraz daha farklıdır. Biz bu makalemizde form tabanlı doğrulama ve yetkilendirme sistemininin iskeletini, web servisleri üzerinde nasıl geliştirebileceğimizi incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Xml Web Servislerinde Etkili Caching Kullanımı

Ön-bellekleme (Caching) işlemleri web uygulamaları için ne kadar önemli ise Xml Web Servisleri içinde aynı durum geçerlidir. Ön-bellekleme sistemi sayesinde web uygulamalarının kullanıcıya cevap verme sürelerinin kısaltılması hedeflenmiştir. Bu da doğal olarak uygulamanın performansını arttırıcı bir etkendir. Kaldıki istekler önbellekten (cache) karşılandığı için, arka tarafta yapılan pek çok süreç atlanmaktadır. [Daha fazla]

Native Web Services

Sql Server 2005 ile gelen etkili özelliklerden biriside, doğal xml web servisi (native xml web services) desteğinin bulunmasıdır. Sql Server 2000 sürümünde, web servisi desteğini sunabilmek için SqlXml 3.0 ve IIS' in sunucu sistemde mutlaka yüklü olması gerekmektedir. Bununla birlikte istemciler MDAC desteğine sahip olmalıdır... [Daha fazla]

Web Servisleri İçin Dört Püf Nokta

Web Servislerini yazmak ve kullanmak, çoğu zaman bir web service projesi oluşturmak ve istemci tarafında Add Web Reference tekniği ile oluşturulan proxy sınıfını kullanmaktan ibaret basit bir mimari olarak düşünülür. Ancak sanılanın aksine Web servislerinin yazılmasında ve kullanılmasında dikkate değer çeşitli püf noktalar vardır. İşte bu makalemizde bu püf noktalardan dördünü maddeler halinde incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Xml Web Servisleri - 5 (Mimarinin Temelleri - DISCO)

Disco, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir keşif mekanizmasıdır. Web servislerinin kullanılması ile ilgili en önemli sorun, istemci uygulamaları geliştiren yazılımcıların, ne tip web servisleri olduğundan ve bunları nasıl kullanacağından haberdar olamamasıdır. Bu amaçla, web servislerini yayınlayanlar, bu servislere ait erişim bilgilerini e-mail veya başka iletişim yolları ile, istemcileri geliştiren yazılım tarafına gönderebilirler. Ancak Microsoft bu işin daha kolay yapılabilmesini sağlamak amacıyla, web servislerinin keşfedilmelerine kolaylık getiren teknikler geliştirmiştir. Bu tekniklerden birisi, disco tekniğidir. Disco tekniğinin kilit noktası, disco uzantılı XML tabanlı dosyalardır. Daha önceki makalelerimizde, Visual Studio.Net ile geliştirdiğimiz istemci uygulamayı göz önüne aldığımızda, GeoMat.disco isimli bir dosyanında yer aldığını görürüz. [Daha fazla]

Xml Web Servisleri - 4 ( Mimarinin Temelleri - WSDL)

İstemciler, web servisleri ile aralarındaki iletişimi, çalıştıkları makinede oluşturulan proxy nesneleri yardımıyla gerçekleştirir. Bu, istemci uygulamanın, web servisine ait üyelerin farkında olmasını gerektiren bir durumdur. Nitekim proxy nesnesini oluşturan sınıf, web servisindeki public arayüze göre tasarlanır. Dolayısıyla, istemci uygulamanın kullandığı web servisine ait bilgileri bir şekilde temin etmesi gerekmektedir. Visual Studio.Net ortamında geliştirdiğimiz istemci uygulamada, projeye web servisinin referans olarak eklenmesi sonucu oluşturulan bazı dosyalar olduğundan bahsetmiştik. Disco uzantılı bir dosya, wsdl uzantılı bir dosya ve proxy sınıfımıza ait cs uzantılı dosya. [Daha fazla]

Xml Web Servisleri - 3 ( Mimarinin Temelleri - SOAP)

Bir web servisinin, istemci uygulamalar tarafından nasıl kullanılabildiğini anlamak, web servislerinin mimarisini iyi bilmekle mümkündür. Mimariyi kolay bir şekilde anlayabilmek için, daha önceki makalemizde geliştirdiğimiz web servisi ve istemci uygulamayı göz önüne alacağız. Herşeyden önce geliştirdiğimiz web servisi local olarak test edilebilen ve tarayıcı üzerinde çalışabilen bir asmx dosyasından ve buna bağlı Code-Behind dosyasından oluşmaktadır. Web servisini test etmek için, web servisinin bulunduğu adresteki asmx uzantılı dosyayı, tarayıcı penceresinden çalıştırmak yeterlidir. Bunun sonucunda, tarayıcı penceresinde bu web servisi hakkındaki bilgilere ulaşabilir ve içerdiği metodları görebiliriz. [Daha fazla]

Xml Web Servislerine Giriş - 2

Bu makalemizde, bir Xml Web Servisinin Visual Studio ile nasıl oluşturulabileceğini ve bir web sayfası üzerinden nasıl çağırılıp kullanılabileceğini incelemeye çalışacağız. Visual Studio.Net ortamında bir web servisi geliştirmek için, ilk olarak New Project bölümünden, ASP.NET Web Service şablonu seçilir. Visual Studio.Net, yerel makinede bu web servisi için gerekli fiziki ve sanal klasörleri, otomatik olarak oluşturacaktır. Notepad editoründe yazdığımız örneğin aynısını, Visual Studio.Net ortamında gerçekleştireceğimizden, proje ismi olarak GeoWebServis' i kullanalım. Bu aynı zamanda web servisimizin varsayılan isim alanı (default namespace ) olacaktır. [Daha fazla]

Xml Web Servislerine Giriş - 1

Bir Web Servisi, uzak istemcilerin başvuruda bulunduğu çeşitli işlevsel metod çağırımlarını bardındırdan, çok yönlü ve merkezileştirilmiş bir ünitedir. Bir web servisi, çok sayıda istemci tarafından erişilebilen bir yapıya sahiptir. Onu diğer dağıtık nesne modellerinden farklı kılan sahip olduğu alt yapı sistemi sayesinde, platform bağımsız uygulanabilirliği sağlamasıdır. Web servislerinin geliştirilmesinde en büyük etken, özellikle bir merkezdeki uygulamalar üzerinde, ortak amaçları gerçekleştiren işlevselliklere sahip nesnelerin, geliştirildikleri ağın iletişim protokolü gibi kısıtlamaların varlığıdır. [Daha fazla]

XML Rapor Web Servisleri

Bu makalemizde, Crystal Report'ların birer web servisi olarak nasıl yayınlanacaklarını ve istemciler tarafından kullanılacaklarını kısaca incelemeye çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi Web Servislerinin günümüz teknolojilerine getirdiği en büyük yenilik, merkezileştirilmiş metodların, herhangibir platformda yer alan sayısız istemci tarafından, hiç bir engele yada kısıtlamaya takılmadan kolayca çağırılabilmeleri ve sonuçların aynı yollar ile kolayca sorunsuz elde edilebilmeleridir. [Daha fazla]

Basit Bir Web Service Uygulaması

Bugünkü makalemizde web servislerinin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Her zaman olduğu gibi konuyu açıklayıcı basit bir örnek üzerinde çalışacağız. Öncelikle web servisi nedir, ne işe yarar bunu açıklamaya çalışalım. Öncelikle web servisi nedir, ne işe yarar bunu açıklamaya çalışalım. Web servisi, internet üzerinden erişilebilen, her türlü platform ile bağlantı kurabileceğimiz, geriye sonuç döndüren(döndürmeye) fonksiyonelliklere ve hizmetlere sahip olan bir uygulama parçasıdır. Aşağıdaki şekil ile konuyu zihnimizde daha kolay canlandırabiliriz. [Daha fazla]