Xml Web Servislerinde Etkili Caching Kullanımı

Ön-bellekleme (Caching) işlemleri web uygulamaları için ne kadar önemli ise Xml Web Servisleri içinde aynı durum geçerlidir. Ön-bellekleme sistemi sayesinde web uygulamalarının kullanıcıya cevap verme sürelerinin kısaltılması hedeflenmiştir. Bu da doğal olarak uygulamanın performansını arttırıcı bir etkendir. Kaldıki istekler önbellekten (cache) karşılandığı için, arka tarafta yapılan pek çok süreç atlanmaktadır. [Daha fazla]

Büyük Nesneler(Large Objects) ile Çalışmak

Veritabanı programcılığında zaman zaman büyük nesneler (large objects) ile çalışmak zorunda kalabiliriz. Görüntü, ses, resim, text dökümanı, çalıştırılabilir uygulamalar gibi dosyalar bir veritabanı için büyük nesne (large objects) olabilecek kaynaklardır. Bu gibi dosyaların veritabanı üzerinde alanlar (fields) içerisinde saklanabilmesi bazı özel veritabanı türleri ile mümkün olabilmektedir. Sql Server temel olarak büyük nesneleri iki kategoriye ayırmaktadır. [Daha fazla]

İlk Bakışta .Net Process Yönetimi

Bir Windows uygulamasını çalıştırdığımızda işletim sistemi bellek üzerinde söz konusu programın çalışabilmesi için bir Process açar. Bu Process içerisinde, uygulamanın çalışması için gerekli bellek ayırma işlemleri, harici olarak kullanılan Module' ler (örneğin başka Com nesneleri veya .net assembly' ları gibi) ve process içi Thread' ler bulunur. Çoğunlukla bir Process açıldığında bu Process içerisinde mutlaka bir main thread bulunur. Hatta basit bir Console uygulamasını çalıştırdığınızda Main Thread dışında başka aynı Proces' e dahil başka Thread' ler ile de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla uygulama için açılan Process' in birden fazla Thread içereceği durumlar söz konusu olabilir. Literatürde multi-threading olarak geçen bu olay, bir Process' in içerisinde iş yapan eş zamanlı parçaların olması anlamına gelmektedir. [Daha fazla]