Dayanıklı WCF Servisleri(Custom Persistence Providers)

Hatırlayacağınız üzere bir önceki makalemizde, dayanıklı WCF servislerinin(Durable WCF Services) nasıl geliştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. Kısaca hatırlatmak gerekirse dayanıklı WCF servislerini şu şekilde tanımlayabiliriz; belirli bir süre için durumlarını bir depolama alanında saklayarak koruyabilen ve t süre sonrasında istemci uygulama tarafından bırakıldığı haliyle kullanılabilen servisler. [Daha fazla]

Dayanıklı WCF Servisleri (Durable WCF Services)

Uzun zamandır Windows Communication Foundation(WCF) konulu bir araştırma üzerinde durmamıştık. Aslında WCF 4.0 ve WF 4.0 ile ilgili yeniliklerin uzun süredir konuşulduğu şu günlerde, WCF tarafında oldukça önemli bir yere sahip olan ve hatta Workflow Foundation açısından da değer arz eden bir konuya değiniyor olacağız. Dayanıklı WCF Servisleri(Durable WCF Services). [Daha fazla]

Ado.Net Senkronizasyon Servisleri(Sync Services for Ado.Net)

Birbirleri ile sürekli bağlantı halinde olamayan istemci/sunucu(Client/Server) mimarilerinde en büyük problemlerden biriside verilerin karşılıklı veya tek taraflı olaraktan senkronize edilmeleridir. Çoğu büyük çaplı saha uygulamasında, sunucu tarafındaki veri kaynaklarının istemcide kullanıldığı durumlar söz konusudur. Bu noktada istemcilerin sürekli bağlı kalamadıkları bir ortamın var olması olasıdır (Occasionally Connected Enivronments). [Daha fazla]