.Net Remoting Dünyasından WCF'e Geçmek

Windows tabanlı olan Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture) tekniklerinden biriside .Net Remoting' dir. .Net Remoting mimarisi ağırlıklı olarak TCP bazlı ve Binary tabanlı paket iletiminde kullanılır. En büyük özelliklerinden birisi, sadece Windows işletim sistemlerinden oluşan ağlarda koşabilmesidir. Elbette HTTP üzerinden SOAP-Simple Object Access Protocol formatına uygun alt yapı kurulmasıda mümkündür. Bu sayede internet ağındada ektin şekilde kullanılabilir. Ancak Windows bağımlı olması platform bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde WCF(Windows Communication Foundation) gibi daha ölçeklenebilir(Scalable), birleştirilmiş(Unified) bir Servis Yönelimli Mimari(SOA) açılımıda mevcuttur. Bu durumda geliştiricilerin karşısına önemli bazı sorular ve sorunlar çıkmaktadır. [Daha fazla]

.Net Remoting - SoapSuds

Remoting mimarisinde, istemci ve sunucu arasında uzak nesneleri paylaşmanın dört farklı yolu vardır. İstemcilerin tek amacı sunucu üzerinde yer alan uzak nesne referanslarını kullanabilmektir. Bu açıdan bakıldığında, istemci uygulamanın uzak sunucu üzerindeki nesne referanslarının yapısını bilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kullanılabilecek yollardan ilki uzak nesne sınıfının bulunduğu paylaşımlı bir assembly' ı tüm istemci uygulamalara dağıtmaktır. Bu istemci uygulamalar için ekstra kod yazmadan kolayca gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Lakin istemci uygulamalarda, uzak sınıfın tüm içeriğinin yer aldığı bir assembly' da mevcuttur. Bu da ILDASM (Intermediate Dis-Assembler Tool) ve başka üçüncü parti araçlar yardımıyla iş mantığının (business logic) istemci tarafından kolayca okunabileceği anlamına gelir. İşte bu dezavnataj nedeni ile özellikle güvenlik açısından çoğu zaman bu teknik tercih edilmez. [Daha fazla]

Server Side SponsorShip

Bir önceki makalemizde Remoting mimarisinde istemci taraflı destek modelini incelemeye çalışmıştık. İstemci taraflı destek modelinin en büyük problemlerinden birisi, istemcilerin firewall arkasında olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu engel, sunucuların istemcilere erişimini kısıtlayacağından istemci taraflı destek modelinin çalışması garanti altına alınmamış olabilir. Bu nedenle, istemcilerin firewall arkasında olup olmadıklarının bilinmediği durumlarda kesinlikle sunucu taraflı destek (server side sponsorship) modeli kullanılmalıdır. Bu makalemizde sunucu taraflı destek modelinin işleyiş şeklinden bahsedecek ve örnek bir uygulama geliştireceğiz. [Daha fazla]

Client Side SponshorShip

Son makalemizde, remoting uygulamalarında uzak nesnelere ait kiralama sürelerinin (Lease Time) nasıl yönetilebileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte bir uzak nesnenin kiralama süresinin sonlamasının ardından gelecek olan metod çağrılarında istemcilerin olmayan bir referansa erişmeye çalıştığını ve bu nedenlede çalışma zamanı istisnaları ile karşılaşabileceklerini görmüştük. Bu makalemizde, kiralama sürelerini otomatik olarak uzatmak için istemci taraflı destek modelinden (Client Side sponsorShip) nasıl yararlanabileceğimizi incemeleye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting - Lease Time (Kiralık Süre) Yönetimi

Remoting mimarisi göz önüne alındığında dikkat çekici noktalardan bir tanesi, sunucu tarafında oluşturulan uzak nesnelerin (remote object) yaşam süreleridir. İstemciler, uzak nesnelere ait referansları kullanırken bunların yaşam sürelerini sunucu tarafındaki konfigurasyon belirler. Bu istemcilerin sunucu tarafındaki referanslara ait kaynaklara açıkça müdahale edememesinin de bir sonucu olarak görülebilir. Sunucu tarafında yapılan bu yaşam sürelerinin yönetimine kısaca Kiralık Süre Yönetimi (Lease Time Management) denmektedir. Bu makalemizde kısaca bu konuyu incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting - Synchronous, Asynchronous, OneWay

Remoting gibi mimarilerde bazen istemcilerin (clients) çağırdıkları uzak nesnelere (remote objects) ait metodların dönüş süreleri uzun zaman alabilir. Bu gibi durumlarda istemci doğal olarak, uzak nesne üzerinden çağırdığı metodun geri dönüşünü beklemek durumunda kalır. Dolayısıyla istemci uygulamanın, uzak nesne çağırımına paralel olarak yürütebileceği işlemler var ise bunlarda askıda kalacaktır. Bunun değişik nedenleri olabilir. Gerçektende işlemler uzun sürebilir. Örneğin veritabanı bazlı işlemlerin uzak sunucular üzerinde gerçekleştiği remoting uygulamalarında sıkça rastlanabilen bir durumdur. Varsayılan olarak istemci tarafında eğer hiç bir özelleştirme yapılmaz ise, senkron(Synhronous) çalışan bir yapı söz konusudur. Bu makalemizde Senkron model ile başlayıp, Asenkron ve OneWay metod çağırım modellerini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Event Mimarisi

Remoting mimarisinde temel amaç, istemcilerin uzak nesnelere (remote objects) erişmelerini sağlamak ve bu nesneler üzerindeki metodları çalıştırmaktır. .Net Remoting için en çok kullanılan model Marshall By Referance modelidir. Bu modelde istemciler uzak nesneler ile, sunucu üzerinde oluşturulan uzak nesne referansları yoluyla konuşurlar. Ancak bazı durumlarda, uzak nesnelerin yer aldığı sunucu uygulamalar, istemciler üzerinde yer alan metodları çalıştırmak isteyebilir. Böyle bir durumda roller süreç içerisinde istemci ve sunucu arasında değişime uğrar. Yani istemciler sunucudaki uzak nesnelere erişebilirken, sunucuda istemciler üzerindeki nesnelere erişebilmektedir. Bu modelin gerçekleşmesi için özellikle olay güdümlü programlanın can damarı olan temsilci (delegate) ve event (olay) tipleri kullanılmaktadır. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Factory Design Pattern

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Deseni), istemcilerin ihtiyaç duyduğu nesneleri oluşturmak için özel bir nesnenin kullanıldığı mimariyi ele alır. Öyleki bu tasarım deseninde istemcinin, kullanacağı asıl nesnenin nasıl üretileceği hakkında herhangibir bilgiye sahibi olması gerekmez. Bu örnekleme işini üstlenen fabrikanın (Factory) kendisidir. Biz bu makalemizde, Factory Design Pattern' in .Net Remoting içerisinde kullanılışını incelemeye çalışacağız. Makaleyi kolay takip edebilmeniz açısından Remoting ile ilgili temel bilgilere aşina olmanız önemlidir. Factory tasarım deseninin 3 önemli parçası vardır. Client, Factory ve Product. [Daha fazla]

NET Remoting' i Kavramak - 3

Bu makalemizde, uzak nesneler üzerindeki metodlara asenkron olarak nasıl erişebileceğimizi kısaca incelemeye çalışacağız. Remoting ile ilgili bir önceki makalemizde, çok basit haliyle uzak nesnelerin, istemciler tarafından nasıl kullanılabildiğini incelemiştik. [Daha fazla]

NET Remoting' i Kavramak - 2

Bu makalemizde, daha önceden değinmiş olduğumuz .net remoting ile ilgili olarak çok basit bir örnek geliştirmeye çalışacağız. Remoting' de amaç, istemcilerin uzak nesnelere ait üyelere erişebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla, remoting sistemi söz konusu olduğunda, remote object, server channels ve client channels kavramları önem kazanır. Olaya bu açıdan baktığımızda ilk olarak bir remote object (uzak nesne) geliştirmemiz gerektiği ortadadır. Daha sonra, bu nesneyi kullanmak isteyecek istemcileri dinleyecek bir server programını yazmamız gerekir. Bu server programı aslında, remote object' i barındıran (host) bir hizmet programı olacaktır. İstemcilerin tek yapması gereken uzak nesneye ait bir örneği, çalıştıkları sistemde kullanarak bir proxy nesnesi oluşturmak ve bu nesne üzerinden server programa istekte bulunarak ilgili uzak nesneye ait metodları çalıştırmaktır. İşte bu noktada server ve client uygulamalardaki channel nesneleri önem kazanır. [Daha fazla]

.NET Remoting'i Kavramak

Bu makalemizde, .net remoting sistemini anlamaya çalışacak ve .net remoting sistemini oluşturan temel yapılar üzerinde duracağız. Öncelikle .net remoting' in ne olduğunu ve ne işe yaradığını tanımlamakla işe başlılayım. Remoting sistemi, kısaca, farklı platformlarda çalışan uygulamalar arasında veri alışverişine imkan sağlayan bir sistemdir. Bu tanımda söz konusu olan platformlar farklı işletim sistemlerinin yer aldığı farklı ve birbirlerinden habersiz proseslerde çalışan uygulamaları içerebilir. Olayın en kilit noktasıda, farklı sistemlerin veri alışverişinde bulunabilmelerinin sağlanmasıdır. [Daha fazla]