Microsoft.Net Services - Service Bus için REST Tabanlı Hello World

Bir önceki yazımızda Microsoft.Net Services alt yapsının önemli parçalarından birisi olan Service Bus hizmetini incelemeye çalışmış ve basit bir Hello World uygulama koleksiyonu geliştirmiştik. Bu yazımızda ise REST bazlı geliştirilen bir WCF servisine herhangibir tarayıcı yardımıyla HTTP Get metoduna göre, Service Bus üzerinden nasıl ulaşabileceğimizi incelemeye çalışacağız... [Daha fazla]

Ado.Net Data Services 1.5 CTP2 - Data Binding Bölüm 2

Hatırlayacağınız gibi bir önceki yazımızda, Ado.Net Data Service için istemci taraflı veri bağlama işlemlerinde DataServiceCollection kolekisyonunu değerlendirmeye çalışmış ve istemci tarafında bu konuyu ele almak için basit bir WPF uygulaması geliştirmiştik. Bir önceki örneğimiz aslında tek yönlü veri bağlama işlemine örnek olmasında rağmen, iki yönlü modeli de desteklemektedir. [Daha fazla]

Task Parallel Library(TPL) - Detached Tasks [Beta 2]

Bir önceki yazımızda Task Parallel Library tarafında .Net Framework 4.0 Beta 2 tabanlı olarak iptal işlemleri(Task Cancellation) için yapılan değişikliklere değinmeye çalışmıştık. TPL tarafında yapılan değişikliklerden birisi de iç içe çalışan Task' ler arasındaki Parent - Child ilişkiye yönelik olarak yapılmıştır. Aslında basit bir davranış değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu daha net kavramak amacıyla aşağıdaki örnek kod parçasını göz önüne alalım. [Daha fazla]