WCF - MTOM ve Stream Kullanarak Veri Aktarımı

Günümüzde resim,ses, video, doküman formatında kaynakların yoğun olarak kullanıldığı pek çok sistem bulunmaktadır. Söz gelimi içerik yönetim sistemleri(Content Management Systems) neredeyse sırf bu tip verilerin kullanılması üzerine kurulmuştur. Resim, ses, video formatındaki veri kaynaklarının oluşturduğu en büyük problem ise boyutlarının söz konusu sistemlerde ne kadar etkin bir şekilde ölçeklenebildiğidir. Büyük boyutlu dosyalar çeşitli amaçlarla kullanılabilirler. [Daha fazla]

WCF - Replay Attack Etkisini Hafifletmek

WCF(Windows Communication Foundation) ile ilgili bir önceki makalemizde, istemci ve servis arasında güvenilir oturumların(Reliable Session) nasıl açılabileceğinden bahsetmiştik. Güvenilir oturumların yararlarından biriside, olası cevaplama saldırılarının(Replay Attacks) önüne geçmektir. Bilindiği üzere cevaplama saldırılarında, istemci ve servis arasında hareket eden mesajların yakalanarak bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi gibi problemler söz konusu olmaktadır. Üstelik değişikliğe uğratılan mesajların zaman içerisinde her hangibir anda, orjinal servis kaynağına yada farklı bir yöne doğru defalarca gönderilmeleride söz konusudur. [Daha fazla]

WCF - Güvenilir Oturumlar(Reliable Sessions)

WCF(Windows Communication Foundation) bilindiği üzere bir servis yönelimli mimari(Service Oriented Architecture) yaklaşımıdır. Buda basitçe, birbirleriyle haberleşen istemci(client) ve sunucu(server) uygulamaların var olması anlamına gelmektedir. Bu haberleşme çok doğal olarak bir ağ(network) ortamı üzerinde gerçekleşir. Ağ ortamı intranet gibi bir sistem olabileceği gibi kablolu veya kablosuz(wireless) bir internet ortamıda olabilir. Hal böyle olunca arada hareket etmekte olan mesajların güvenliği önem arz eden bir konudur. Mesaj güvenliğinden kasıt sadece şifreleme yada sertifikalı bir iletişimin sağlanması demek değildir. Bunların sağlanması için WCF mimarisi içerisindede çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler bir yana istemci ve sunucu(servis) arasında güvenilir bir oturumun(reliable session) var olması gereken durumlarda söz konusudur. [Daha fazla]