Asp.Net 2.0 ve Master Page Kavramı

Bu makalemizde, Master Pages kavramına giriş yapacak ve web uygulamalarının geliştirmesinde yaşamımıza getirdiği kolaylıkları incelemeye çalışacağız. Internet sitelerini göz önüne aldığımızda, siteye ait sayfaların sıklıkla aynı şablonları kullandığını görürüz. Özellike, header, footer, navigasyon ve advertisement alanları, çoğunlukla siteye ait tüm sayfalarda aynı yerlerde kullanılır. Bu, siteye ait sayfaların standart olarak aynı görünümde olmasını sağlamakla kalmaz, değişen içeriğinde ortak bir şablon üzerinde durmasına imkan tanır. Peki Asp.Net 2.0' ın bu kullanım için getirdiği yaklaşıma gelene kadar, sayfalarda ortak olarak kullanılan ve tasarımsal olarak sayfa koordinatlarında aynı yerlerde yer alan bu unsurlar hangi teknikler ile oluşturulmuştur? [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 DetailsView Kontrolü ile Insert,Update,Delete

Bu makalemizde, Whidbey ile gelen yeni kontrollerden birisi olan DetailsView bileşeni ile, satır ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemlerin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Bununla birlikte öncesinde, DetailsView kontrolünü genel hatları ile kısaca araştıracağız. DetailsView kontrolü, Asp.Net 2.0' a eklenen yeni data-bound kontrollerinden birisidir. Bu kontrolün en büyük özelliği, t zamanında sadece bir satır verinin gösterilmesini sağlamasıdır. Bu noktada GridView kontrolünden ayrılmasına rağmen, bir veri kümesi üzerinden navigasyon linkleri yardımıyla hareket edilmesinede izin verir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 GridView Kontrolünde Update,Delete İşlemleri

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen yeni kontrollerden birisi olan GridView kontrolü üzerinde, veri güncelleme ve veri silme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 2.0 ve dolayısıyla Framework 2.0, özellikle veri bağlı kontrollerde, yazılım geliştiricilerin sıklıkla yaptıkları rutin işlemlerin dahada kolaylaştırılmasına izin veren mimari yaklaşımları benimsemektedir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve TreeView Kontrolü

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen yeni kontrollerden birisi olan TreeView kontrolü ile, özellikle Xml tabanlı veri kaynaklarına ait bilgilerin, internet ortamında hiyerarşik bir yapıda nasıl gösterilebileceğini incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizden hatırlayacağınız gibi, site içinde son kullanıcıya akıllı navigasyon hizmeti sunabilmek için sitemap dosyalarından faydalanabileceğimizi ve bu dosyalara ait Xml içeriğinin, SiteMapPath kontrolü ile sayfalarımızda gösterilebileceğinden bahsetmiş ve basit bir örnek geliştirmiştik. Benzer işlevselliğe TreeView kontrolü yardımıyla daha kuvvetli bir biçimde sahip olabiliriz. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve Temalar (Themes)

Bir internet sitesini önemli kılan özellikler, sayfalarının font, renk, nesne yerleşimleri ile kontrollere ait görsel özellikleri açısından birbirleriyle olan uyumluluklarıdır. Bu anlamda, çoğu zaman sayfalara CSS stilleri uygulanır ve web uygulamasındaki tüm görsel öğelerin aynı font, renk vb özelliklere sahip olması sağlanır. Asp.Net 2.0, bu tarz stillerin çeşitli seviyelerde uygulanmasını sağlayacak yeni bir özellik sağlamaktadır. Themes (Temalar). İşte bu makalemizde, Asp.Net 2.0'da yer alan temaların, hangi seviyelere, nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 için Site Map Kullanımı

Bu makalemizde, web sitelerinde özellikle sayfalar arasındaki hareketlerde, kullanıcıların nerede olduklarını bilmelerine yardımcı olan site haritaları üzerinde duracağız. Bununla birlikte, site haritalarının Asp.Net 2.0' daki kullanım yollarından birisini sağlayan SiteMapPath sunucu kontrolünü kısaca incelemeye çalışacağız. Internet sitelerinin çoğu, pek çok web sayfasından oluşur. Bu sayfalar arasında her zaman için bir ilişki ve hiyerarşi söz konusudur. Dolayısıyla kullanıcılar, internet sitelerine ait sayfalarda gezinirken, onlara sitenin neresinde olduklarını göstermek ve bulundukları sayfaya nereden geldiklerini belirtmek, sitenin mantıksal ve anlamsam bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ve Code Klasörü

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen tanımlanmış klasörlerden (defined folders), Code klasörünün nasıl kullanıldığını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 1.0/1.1 ile uygulama geliştirirken, solution içindeki herşey bir dll içinde (assembly) toplanır. Asp.Net 2.0 ise, dosya tabanlı (file-based) yaklaşım adı verilen yeni bir teknik kullanır. Bu tekniğe göre, solution, dosyalar ve klasörler sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemin faydası, otomatik derleme özelliğine sahip olmasıdır. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ile Veri Kümelerinde Sayfalama İşlemleri

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile geliştirilen sayfalarda, veri kümeleri üzerinde sayfalama işlemlerinin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Sayfalama işlemleri, özellikle internet(intranet) uygulamalarında yaygın şekilde kullanılan bir tekniktir. Burada, veri kümesine ati olan satırlar, DataGrid gibi bir kontrolde gösterilirken, sayfalara ayrılırlar. Böylece veri kümesine ait satırlar arasında toplu geçiş yapmamıza imkan sağlayan, navigasyon seçeneklerine sahip olmuş oluruz. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ile Cross-Page Posting

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 (Asp.Net Whidbey) ile, başka sayfalara veri postalama işlemlerinin nasıl ele alındığını ve uygulandığını incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi, Asp.Net 1.0 / 1.1 ile gelen yeniliklerden en önemlisi, sayfaların kendi kendilerine form verilerini postalayabilme kabiliyetleridir. Öyleki, Asp.Net ile geliştirilen web sayfaları aslında birer sınıf nesnesi olduklarından, sayfa üzerindeki form kontrollerine ve değerlerine kolayca erişilebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda, sayfalarımızda yer alan form verilerini başka sayfalara göndermek isteyedebiliriz. İşte Cross-Page Posting olarak adlandırılan bu işlemlerin, Asp.Net 2.0 ile gerçekleştirilmesi hem daha kolay hemde daha etkili hale getirilmiştir. [Daha fazla]

Localization (Yerelleştirme) 2 - Dil Desteği

Bir önceki makalemizde hatırlayacağınız gibi, .net ile geliştirilen uygulamaların belirli kültürler için nasıl yerelleştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. İlk bölümde, belirli bir kültürün daha çok sayısal, tarihsel ve sıralama formatları üzerinde durduk. Bu bölümde ise, yerelleştirmede daha da önemli olan bir konuya, uygulamaların farklı dillere göre destek vermesine değineceğiz. [Daha fazla]

Localization (Yerelleştirme) - 1

Dünya çapında yada başka bir deyişle global çapta uygulamalar geliştirilirken karşılaşılabilecek zorluklardan birisi, uygulamanın farklı kültür ve dil seçeneklerine göre çalışabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Eski programlama dilleri göz önüne alındığında, özellikle farklı dil desteği sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi tam anlamıyla bir kabus olmuştur. Söz gelimi 2 dile destek verecek bir uygulama geliştirilmek istendiğinde, her iki dil içinde farklı uygulama kodları yazılması gerekirdi. Böyle bir durumda, uygulamanın piyasaya sürülmesinden sonra yapılacak güncelleme paketleri içinde aynı durum söz konusuydu. Dahası, 3ncü bir dilin desteğinin sağlanması için, aynı projenin bu kezde bu dil için geliştirilmesi gerekmekteydi. Dil çeşitliliğinin yanı sıra, aynı dili konuşan fakat farklı takvimler, farklı parasal formatlar, farklı sayısal formatlar hatta farklı sıralamalar kullanan kültürler işin içine sokulduğunda durum tam anlamıyla bir paradoks haline gelmektedir. [Daha fazla]

NET Remoting' i Kavramak - 3

Bu makalemizde, uzak nesneler üzerindeki metodlara asenkron olarak nasıl erişebileceğimizi kısaca incelemeye çalışacağız. Remoting ile ilgili bir önceki makalemizde, çok basit haliyle uzak nesnelerin, istemciler tarafından nasıl kullanılabildiğini incelemiştik. [Daha fazla]

Transaction' larda DeadLock Kavramı

Bu makalemizde, eş zamanlı olarak çalışan Transaction' larda meydana gelebilecek DeadLock durumunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle DeadLock teriminin ne olduğunu anlamaya çalışalım. DeadLock, aynı zamanlı çalışan Transaction' ların, belirlir satır(ları) kilitlemeleri sonucunda ortaya çıkabilecek bir durumdur. [Daha fazla]

NET Remoting' i Kavramak - 2

Bu makalemizde, daha önceden değinmiş olduğumuz .net remoting ile ilgili olarak çok basit bir örnek geliştirmeye çalışacağız. Remoting' de amaç, istemcilerin uzak nesnelere ait üyelere erişebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla, remoting sistemi söz konusu olduğunda, remote object, server channels ve client channels kavramları önem kazanır. Olaya bu açıdan baktığımızda ilk olarak bir remote object (uzak nesne) geliştirmemiz gerektiği ortadadır. Daha sonra, bu nesneyi kullanmak isteyecek istemcileri dinleyecek bir server programını yazmamız gerekir. Bu server programı aslında, remote object' i barındıran (host) bir hizmet programı olacaktır. İstemcilerin tek yapması gereken uzak nesneye ait bir örneği, çalıştıkları sistemde kullanarak bir proxy nesnesi oluşturmak ve bu nesne üzerinden server programa istekte bulunarak ilgili uzak nesneye ait metodları çalıştırmaktır. İşte bu noktada server ve client uygulamalardaki channel nesneleri önem kazanır. [Daha fazla]

Transaction' larda Izolasyon Seviyeleri (Isolation Level) - 1

Bu makalemizde, Transaction' larda kullanılan izolasyon seviyelerini incelemeye başlayacağız. Izolasyon seviyeleri, eşzamanlı olarak çalışan Transaction' ların birbirlerini nasıl etkilemesi gerektiğini belirtmekte kullanılır. Yani bir başka deyişle, bir Transaction içinde meydana gelen değişikliklerin, başka eş zamanlı Transactionlar tarafından nasıl ele alınması gerektiğini belirlememize olanak sağlar. Izolasyon seviylerini anlamanın en iyi yolu, eş zamanlı olarak çalışan Transaction' larda meydana gelebilecek sorunları iyi anlamaktan geçer. [Daha fazla]

Transaction' larda SavePoint Kullanımı

Bu makalemizde, Ado.Net ile gerçekleştirilen transaction işlemlerinde, sql' de yer alan SavePoint' lerin nasıl uygulandığını incelemeye çalışacağız. Sql' de transaction işlemlerinde, her bir iş parçasından sonra gelinen noktanın birer SavePoint olarak kaydedilmesi sık rastlanan bir tekniktir. Bir transaction birden fazla iş parçasına sahiptir. [Daha fazla]

XML Rapor Web Servisleri

Bu makalemizde, Crystal Report'ların birer web servisi olarak nasıl yayınlanacaklarını ve istemciler tarafından kullanılacaklarını kısaca incelemeye çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi Web Servislerinin günümüz teknolojilerine getirdiği en büyük yenilik, merkezileştirilmiş metodların, herhangibir platformda yer alan sayısız istemci tarafından, hiç bir engele yada kısıtlamaya takılmadan kolayca çağırılabilmeleri ve sonuçların aynı yollar ile kolayca sorunsuz elde edilebilmeleridir. [Daha fazla]

.NET Remoting'i Kavramak

Bu makalemizde, .net remoting sistemini anlamaya çalışacak ve .net remoting sistemini oluşturan temel yapılar üzerinde duracağız. Öncelikle .net remoting' in ne olduğunu ve ne işe yaradığını tanımlamakla işe başlılayım. Remoting sistemi, kısaca, farklı platformlarda çalışan uygulamalar arasında veri alışverişine imkan sağlayan bir sistemdir. Bu tanımda söz konusu olan platformlar farklı işletim sistemlerinin yer aldığı farklı ve birbirlerinden habersiz proseslerde çalışan uygulamaları içerebilir. Olayın en kilit noktasıda, farklı sistemlerin veri alışverişinde bulunabilmelerinin sağlanmasıdır. [Daha fazla]

Windows Servislerinin Kontrolü - 2 ( Sistemdeki Servislerin Kontrol Edilmesi )

Bu makalemizde, sistemde yer alan windows servislerini bir windows uygulamasından nasıl elde edebileceğimizi ve nasıl kontrol edebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Önceki makalelerimizden hatırlayacağınız gibi, sistemde yer alan servislerimiz, System.ServiceProcess isim alanında yer alan ServiceController sınıf nesneleri ile temsil edilmektedir. [Daha fazla]

Windows Servislerinin Kontrolü -1

Bu makalemizde, windows servislerinin, bir windows uygulamasından nasıl kontrol edilebileceğini incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizde, windows servislerinin nasıl oluşturulduğunu ve sisteme nasıl yüklendiklerini incelemiştik. Oluşturduğumuz windows servislerini(sistemdeki windows servislerini), SCM yardımıyla yönetibilmekteyiz. Ancak dilersek, bu yönetimi programlarımız içindende gerçekleştirebiliriz. Bunu sağlayabilmek için, System.ServiceProcess isim alanında yer alan ServiceController sınıfını ve üyelerini kullanmaktayız. [Daha fazla]

Windows Servislerine Giriş

Bu makalemizde windows servislerine kısa bir giriş yapıcak ve en basit haliye bir windows servisinin, .net ortamında nasıl oluşturulacağını incelemeye çalışacağız. Öncelikle Windows Service nedir, ne amaçlarla kullanılır bunu irdelemeye çalışak daha sonra windows servislerinin mimarisini kısaca inceleyeceğiz. Windows servisleri, işletim sisteminde arka planda çalışan, kullanıcı ile etkilişimde bulunduğu herhangibir arayüze sahip olmayan, kaynakların izlenmesi, system olaylarının log olarak tutulması, network erişimlerinin izlenmesi, veritabanları üzerindeki transaction'ların izlenmesi, sistem performansına ati bilgilerin toplanması, sistem hatalarının (system exceptions) , başarısız program denemelerin (failure) vb. gibi geri plan işlemlerinin takip edilmesinde kullanılan, sisteme kayıt edilmiş (register), çalıştırılabilir nesnelerdir. [Daha fazla]

Single File Assembly ve Multiple-File Assembly Kavramları

Bir önceki makalemizde, assembly'ları erişilebilirliklerine göre özel (private) ve paylaştırılmış (shared) olmak üzere iki kategoriye ayırabileceğimizi incelemiştik. Assembly'ları ayrıca, tek dosya (single file) ve çoklu dosya (multiple-file) olmak üzere iki farklı kategoriye daha ayırabiliriz. Bu makelemizde assembly'ların bu tiplerini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]