Büyük Nesneler(Large Objects) ile Çalışmak

Veritabanı programcılığında zaman zaman büyük nesneler (large objects) ile çalışmak zorunda kalabiliriz. Görüntü, ses, resim, text dökümanı, çalıştırılabilir uygulamalar gibi dosyalar bir veritabanı için büyük nesne (large objects) olabilecek kaynaklardır. Bu gibi dosyaların veritabanı üzerinde alanlar (fields) içerisinde saklanabilmesi bazı özel veritabanı türleri ile mümkün olabilmektedir. Sql Server temel olarak büyük nesneleri iki kategoriye ayırmaktadır. [Daha fazla]

İlk Bakışta .Net Process Yönetimi

Bir Windows uygulamasını çalıştırdığımızda işletim sistemi bellek üzerinde söz konusu programın çalışabilmesi için bir Process açar. Bu Process içerisinde, uygulamanın çalışması için gerekli bellek ayırma işlemleri, harici olarak kullanılan Module' ler (örneğin başka Com nesneleri veya .net assembly' ları gibi) ve process içi Thread' ler bulunur. Çoğunlukla bir Process açıldığında bu Process içerisinde mutlaka bir main thread bulunur. Hatta basit bir Console uygulamasını çalıştırdığınızda Main Thread dışında başka aynı Proces' e dahil başka Thread' ler ile de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla uygulama için açılan Process' in birden fazla Thread içereceği durumlar söz konusu olabilir. Literatürde multi-threading olarak geçen bu olay, bir Process' in içerisinde iş yapan eş zamanlı parçaların olması anlamına gelmektedir. [Daha fazla]

Asp.Net 2.0 ile Configuration Management (Konfigurasyon Yönetimi)

Asp.Net 2.0 özellikle Web.config dosyasını daha kolay yönetebilmek amacıyla beraberinde bir yönetim API' si ile birlikte gelmektedir. Configuration Management API olarak adlandırabileceğimiz bu yapı sayesinde, web.config gibi konfigurasyon dosyalarını ve içeriğini programatik olarak daha etkin bir şekilde yönetebiliriz. Bildiğiniz gibi web.config dosyası xml tabanlı bir içerik sunmakla birlikte entegre edildiği web uygulaması için gerekli temel bir takım ayaları içerir. (Elbette bir web uyguması içerisinde yer alan alt klasörler içinde ayrı web.config dosyalarının ele alınabileceğini hatırlatmakta fayda var.) [Daha fazla]

.Net Remoting - SoapSuds

Remoting mimarisinde, istemci ve sunucu arasında uzak nesneleri paylaşmanın dört farklı yolu vardır. İstemcilerin tek amacı sunucu üzerinde yer alan uzak nesne referanslarını kullanabilmektir. Bu açıdan bakıldığında, istemci uygulamanın uzak sunucu üzerindeki nesne referanslarının yapısını bilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kullanılabilecek yollardan ilki uzak nesne sınıfının bulunduğu paylaşımlı bir assembly' ı tüm istemci uygulamalara dağıtmaktır. Bu istemci uygulamalar için ekstra kod yazmadan kolayca gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Lakin istemci uygulamalarda, uzak sınıfın tüm içeriğinin yer aldığı bir assembly' da mevcuttur. Bu da ILDASM (Intermediate Dis-Assembler Tool) ve başka üçüncü parti araçlar yardımıyla iş mantığının (business logic) istemci tarafından kolayca okunabileceği anlamına gelir. İşte bu dezavnataj nedeni ile özellikle güvenlik açısından çoğu zaman bu teknik tercih edilmez. [Daha fazla]

Profile API ile Personalization

Günümüz web uygulamalarında, kullanıcı bazlı kişiselleştirme (personalization) oldukça önemli ve popüler bir konudur. Örneğin, bir elektronik ticaret sitesini ziyaret ettiğimizi düşünelim. Bu site bir sonraki ziyaretimizde, daha önceden bakmış olduğumuz ürünler ile ilişkili yeni önerilerde bulunabilir. Böylece siteye giren kullanıcıları başka ürünlere yönlendirebilir. Yeni önerilerin sunulabilmesi, sitenin bizim alışkanlıkarımızı takip etmesi ve kendisini buna göre değiştirmesi anlamına gelmektedir. [Daha fazla]

Native Web Services

Sql Server 2005 ile gelen etkili özelliklerden biriside, doğal xml web servisi (native xml web services) desteğinin bulunmasıdır. Sql Server 2000 sürümünde, web servisi desteğini sunabilmek için SqlXml 3.0 ve IIS' in sunucu sistemde mutlaka yüklü olması gerekmektedir. Bununla birlikte istemciler MDAC desteğine sahip olmalıdır... [Daha fazla]

Custom Serialization

Nesnelerin çalışma zamanındaki durumlarını alıp herhangi bir kaynağa doğru yazmak ve başka bir zaman dilimi içerisinde bu kaynaktan aynı nesne durumunu elde etmek amacıyla serileştirme tekniklerinden sıkça faydalanılmaktadır. Biz bu makalemizde özel serileştirmeyi (Custom Serialization), Framework 1.1' den itibaren incelemeye başlayacak ve 2.0' da getirilen yeniliklere değineceğiz. Bazen serileştirme (Serialization) veya ters-serileştirme (Deserialization) işlemleri sırasında, veriyi değiştirmek isteyebiliriz... [Daha fazla]

Data Access Application Block Nedir? (.Net 2.0 için)

Microsoft tarafından serbest olarak dağıtılan Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu) özellikle n katmanlı mimarilerde, Data Access Layer (veri erişim katmanı) için gerekli işlevselliği sağlayan, performans ve bellek yönetimi konusunda iyi sonuçlar veren bir Enterprise Solution Pattern' dir. Bu block sayesinde, özellikle Business Layer (iş katmanındaki) katmanındaki işimiz oldukça kolaylaşmaktadır. Özellikle Sql sunucusu üzerinde uzmanlaşmış olan bu block' un .Net 2.0 için olan sürümü Ocak ayı içerisinde yayınlandı. [Daha fazla]

Sql 2005 XML Veri Tipini XSD ile Doğrulamak

Sql Server 2005 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi, yeni XML veri tipidir. XML veri tipini tablolarda alanlar, stored procedure' lerde ve fonksiyonlarda parametreler veya değişkenler için kullanabilmekteyiz. Ancak asıl iyi olan nokta, XML veri tipinden herhangibir içeriğin, XSD şemaları yardımıyla doğruluğunun kontrol altına alınabilmesidir. Bir XML şeması ile ilişkilendirilmiş ve doğruluğu bu şema bilgisinde verilen kriterlere göre sağlanacak olan XML verisine, türlendirilmiş XML (Typed XML) adı verilmektedir. (Tam karşıtı olan Untyped XML verisi ise sadece well-formed olarak tanımlanmış XML içeriğini işaret etmektedir.) [Daha fazla]

Server Side SponsorShip

Bir önceki makalemizde Remoting mimarisinde istemci taraflı destek modelini incelemeye çalışmıştık. İstemci taraflı destek modelinin en büyük problemlerinden birisi, istemcilerin firewall arkasında olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu engel, sunucuların istemcilere erişimini kısıtlayacağından istemci taraflı destek modelinin çalışması garanti altına alınmamış olabilir. Bu nedenle, istemcilerin firewall arkasında olup olmadıklarının bilinmediği durumlarda kesinlikle sunucu taraflı destek (server side sponsorship) modeli kullanılmalıdır. Bu makalemizde sunucu taraflı destek modelinin işleyiş şeklinden bahsedecek ve örnek bir uygulama geliştireceğiz. [Daha fazla]

Client Side SponshorShip

Son makalemizde, remoting uygulamalarında uzak nesnelere ait kiralama sürelerinin (Lease Time) nasıl yönetilebileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte bir uzak nesnenin kiralama süresinin sonlamasının ardından gelecek olan metod çağrılarında istemcilerin olmayan bir referansa erişmeye çalıştığını ve bu nedenlede çalışma zamanı istisnaları ile karşılaşabileceklerini görmüştük. Bu makalemizde, kiralama sürelerini otomatik olarak uzatmak için istemci taraflı destek modelinden (Client Side sponsorShip) nasıl yararlanabileceğimizi incemeleye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting - Lease Time (Kiralık Süre) Yönetimi

Remoting mimarisi göz önüne alındığında dikkat çekici noktalardan bir tanesi, sunucu tarafında oluşturulan uzak nesnelerin (remote object) yaşam süreleridir. İstemciler, uzak nesnelere ait referansları kullanırken bunların yaşam sürelerini sunucu tarafındaki konfigurasyon belirler. Bu istemcilerin sunucu tarafındaki referanslara ait kaynaklara açıkça müdahale edememesinin de bir sonucu olarak görülebilir. Sunucu tarafında yapılan bu yaşam sürelerinin yönetimine kısaca Kiralık Süre Yönetimi (Lease Time Management) denmektedir. Bu makalemizde kısaca bu konuyu incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting - Synchronous, Asynchronous, OneWay

Remoting gibi mimarilerde bazen istemcilerin (clients) çağırdıkları uzak nesnelere (remote objects) ait metodların dönüş süreleri uzun zaman alabilir. Bu gibi durumlarda istemci doğal olarak, uzak nesne üzerinden çağırdığı metodun geri dönüşünü beklemek durumunda kalır. Dolayısıyla istemci uygulamanın, uzak nesne çağırımına paralel olarak yürütebileceği işlemler var ise bunlarda askıda kalacaktır. Bunun değişik nedenleri olabilir. Gerçektende işlemler uzun sürebilir. Örneğin veritabanı bazlı işlemlerin uzak sunucular üzerinde gerçekleştiği remoting uygulamalarında sıkça rastlanabilen bir durumdur. Varsayılan olarak istemci tarafında eğer hiç bir özelleştirme yapılmaz ise, senkron(Synhronous) çalışan bir yapı söz konusudur. Bu makalemizde Senkron model ile başlayıp, Asenkron ve OneWay metod çağırım modellerini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Event Mimarisi

Remoting mimarisinde temel amaç, istemcilerin uzak nesnelere (remote objects) erişmelerini sağlamak ve bu nesneler üzerindeki metodları çalıştırmaktır. .Net Remoting için en çok kullanılan model Marshall By Referance modelidir. Bu modelde istemciler uzak nesneler ile, sunucu üzerinde oluşturulan uzak nesne referansları yoluyla konuşurlar. Ancak bazı durumlarda, uzak nesnelerin yer aldığı sunucu uygulamalar, istemciler üzerinde yer alan metodları çalıştırmak isteyebilir. Böyle bir durumda roller süreç içerisinde istemci ve sunucu arasında değişime uğrar. Yani istemciler sunucudaki uzak nesnelere erişebilirken, sunucuda istemciler üzerindeki nesnelere erişebilmektedir. Bu modelin gerçekleşmesi için özellikle olay güdümlü programlanın can damarı olan temsilci (delegate) ve event (olay) tipleri kullanılmaktadır. [Daha fazla]

.Net Remoting ve Factory Design Pattern

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Deseni), istemcilerin ihtiyaç duyduğu nesneleri oluşturmak için özel bir nesnenin kullanıldığı mimariyi ele alır. Öyleki bu tasarım deseninde istemcinin, kullanacağı asıl nesnenin nasıl üretileceği hakkında herhangibir bilgiye sahibi olması gerekmez. Bu örnekleme işini üstlenen fabrikanın (Factory) kendisidir. Biz bu makalemizde, Factory Design Pattern' in .Net Remoting içerisinde kullanılışını incelemeye çalışacağız. Makaleyi kolay takip edebilmeniz açısından Remoting ile ilgili temel bilgilere aşina olmanız önemlidir. Factory tasarım deseninin 3 önemli parçası vardır. Client, Factory ve Product. [Daha fazla]

Web Servisleri İçin Dört Püf Nokta

Web Servislerini yazmak ve kullanmak, çoğu zaman bir web service projesi oluşturmak ve istemci tarafında Add Web Reference tekniği ile oluşturulan proxy sınıfını kullanmaktan ibaret basit bir mimari olarak düşünülür. Ancak sanılanın aksine Web servislerinin yazılmasında ve kullanılmasında dikkate değer çeşitli püf noktalar vardır. İşte bu makalemizde bu püf noktalardan dördünü maddeler halinde incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

XPath ve .Net

XPath, XML dökümanları üzerinde basit tipte sorgulamalar yapmamıza izin veren bir dildir. Yapısı gereği kullanıldığı pek çok alan vardır. Örneğin XQuery içinde yada bir XSLT dökümanında bu dilin izlerine rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Tam olarak yaptığı işin, XML dökümanı içerisinde lokasyon aramak ve bulmak olduğunu söyleyebiliriz. XPath, herhangibir Xml verisi üzerinde arama ve konumlandırma işlemini gerçekleştirmek için Document Object Model' i kullanılır. Yani, xml verisinin bellekteki hiyerarşik ağaç yapısını ele alır. Bunun içinde Xml verisinin yapısal (structural) metadata bilgisine bakar. XPath başlı başına bir dildir ve bu konu ile ilgili yazılmış kitaplar vardır. ( Size eski olmasına rağmen Sams' ın XPath Kick Start : Navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 kitabını tavsiye edebilirim.) [Daha fazla]

Connection Pooling' in Önemi

Connectilon Pooling veritabanı programcılığında, uygulamaların performansını doğrudan etkiliyen unsurlardan birisidir. Bağlantıların bir havuza atılarak buradan kullanılmalarını sağlamaktaki en büyük amaç, çok sayıda kullanıcının bağlı olduğu veri tabanlı uygulamalarda, aynı özelliklere sahip bağlantı bilgilerinin defalarca oluşturulmasınının önüne geçmek bu sayede var olan açık bağlantıların kullanılabilmesini sağlamaktır... [Daha fazla]

Mobil Uygulamalarda Http Üzerinden Download ve Upload

Http protolokü yardımıyla internet üzerinden sunuclar ve istemciler arasında veri alış verişinde bulunmak mobil uygulamalarda çok işe yarayan bir tekniktir. Özellikle binary (ikili) formatta veri transferi için, Http ektili ve verimli bir protokol hizmeti sunar. Bu makalemizde mobil uygulamalar ile web sunucuları arasında veri transferi işlemlerini Http protokolüne göre nasıl yapabileceğimizi incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Sabit Değer Tipleri (Immutable Value Types) Analizi

Immutable (sabit) tipler basit olarak tanımlandıktan sonra varlıkları asla değişmeyen türler olarak nitelendirilebilirler. Sabit bir tipe ait bir nesne örneğini oluşturduğunuzda, bu tipin içeriği asla değişmez. Ancak bir tipin sabit olup olmayacağına karar vermek gerçekten zordur. Bu karar mekanizmasında, tipin sahip olduğu veri içeriğinin atomik (atomic) yapısı oldukça önemlidir. Atomiklik, bir tipin sahip olduğu verisel bütünlüğü oluşturan her bir elemanın aralarındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Bu noktada bir tipin atomik olup olmaması, sabit bir tip haline getirilip getirilmemesinde önemli bir karar mekanizmasıdır. [Daha fazla]

Serileştirme (Serialization) İçin Püf Noktalar

Uygulamalarımızda kullandığımız tipler (types) pek çok amaçla serileştirilirler (Serialization). Framework Class Library içerisinde var olan pek çok tip serileştirilebilir (Serializable) halde tasarlanmıştır. Bizde çoğu zaman kendi yazmış olduğumuz tipleri serileştirme ihtiyacı duyarız. Örnek olarak, XML Web Servislerinde istemci taleplerine gönderilecek olan nesnelerin, network üzerinde taşıyacağımız paketlerin veya bir web uygulamasında yer alan Session nesnelerinin veritabanında saklanması sırasında kullanılan tiplerin serileştirilmesini göz önüne alabiliriz. Hangi türü olursa olsun serileştirmede dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte bu günkü makalemizde özellikle Binary ve SOAP formatlı serileştirmelere yönelik püf noktalara değinmeye çalışacağız. [Daha fazla]

Compact Framework Üzerinde RDA ile Senkronizasyon

Mobil uygulamalarda veri senkronizasyonu son derece önemlidir. Örneğin bir kurye firmasının dağıtım elemanını göz önüne alalım. Mobil cihaz ile donatılmış olan bu personelin görevi, kendisine verilen teslimat bilgilerine göre, sipariş sahiplerine ürünlerini teslim etmektir. Her çalışma gününün başında, teslimat yapacağı kişilerin bilgilerini ana sunuculardan mobil cihazına yükleyerek teslimat için hareket geçen personel, tamamlanan teslimatları anında veya belirli bir süre sonunda topluca asıl sunuculara göndererek gerekli güncelleştirme işlemlerini yapar. Bu senaryo gereği personelin teslimat bilgilerini düzenli olarak alması, tamamlanaları işaretlemesi ve son olarak bu bilgileri asıl sunucuya göndermesi gerekir.Bu noktada senaryonun iki ucunda yer alan sunucu ve mobil tarafındaki veriler arasındaki güncelliği çeşitli senkranizasyon mimarileri ile sağlayabiliriz. [Daha fazla]

Web Uygulamalarında Özel Doğrulama İşlemleri

Web uygulamalarında, kullanıcıların girmiş olduğu verilerin istenen şartlara göre doğruluklarının kontrol edilmesi son derece önemlidir. Asp.Net ile geliştirilen web uygulamalarında, kullanıcı girişlerinin kontrolü için çoğunlukla validation kontrolleri kullanılır. Validation bileşenleri hem istemci tarafında hemde sunucu tarafından veri kontrol işlemlerini gerçekleştirebilir. (Bu makaleyi daha kolay takip edebilmeniz açısından var olan Validator kontrollerinin kullanımını bildiğiniz varsayılmaktadır.) [Daha fazla]

Windows Uygulamalarında Daha Kolay Thread Yönetimi

Windows uygulamalarında, arka planda çalışan iş parçalarının (process) çok uzun sürdüğü durumlar ile sıkça karşılaşırız. Bu gibi durumlarda genellikle kullanıcı ekranı (UI - User Interface) kısa süreliğine de olsa arka plan işlemleri tamamlanıncaya kadar donar. Bunun önüne geçmek için Thread sınıflarını kullanabiliriz. Ancak .Net 2.0 ile birlikte windows uygulamalarında arka planda asenkron olarak çalıştırılabilecek tipteki işlemleri kolayca yönetebileceğimiz BackgroundWorker isimli yeni bir görsel bileşen gelmektedir. Bu makalemizde bu bileşen yardımıyla, UI kitlenmelerine neden olacak tarzdaki süreçleri nasıl yönetebileceğimizi görmeye çalışacağız. [Daha fazla]

Generic Mimaride Kısıtlamaların(Costraints) Kullanımı

Bu makalemizde .Net 2.0 ile birlikte gelen Generic mimarisinin uygulanışında, kısıtlamaların rolünü basit örnekler ile incelemeye çalışacağız. Generic mimari her ne kadar tür bağımsız algoritmaların geliştirilmesine izin versede, bazı durumlarda çeşitli zorlamaların uygulanmasınıda gerektirir. Örneğin generic olması planlanan tiplerin sadece referans tipleri ile çalışmasını isteyebiliriz. Generic bir tipe her hangibir zorunluluk kuralını uygulayabilmek için where anahtar sözcüğünü içeren bir ek ifade kullanılır. Bu ifadeler 5 adettir ve aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. [Daha fazla]