Web Bazlı Programlama Modeli

Web programlama modelinin en büyük avantajlarından biriside istemci(Client) tarafındaki uygulamaları düşünmeye gerek kalmadan istemci-sunucu(Client/Server) mimarisine uygun sistemler geliştirilebilmesidir. Basit olarak HTTP protokolünün farklı metodlarına göre işleyen bu sistemde, istemcilerin farklı tipte olabilecek tarayıcı programlar(Browsers) üzerinden talepte bulunmaları söz konusudur. [Daha fazla]

Mesaj Sözleşmeleri(Message Contracts)

Değerli Okurlarım Merhabalar, Servis tabanlı uygulamalarda en önemli noktalardan biriside aradaki bilgi transferlerinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğidir. Gerçek şuki, bu bilgi transferinin oluşma şekli çoğu zaman geliştiricinin gözünden kaçan yada çok fazla ilgilenmediği ... [Daha fazla]

RSS, Atom Formatlı İçerik Paylaşımı(Syndication)

Windows Communication Foundation, Net Framework 3.5 ile gelen bazı yeni CLR(Common Language Runtime) tipleri sayesinde RSS 2.0 ve Atom 1.0 formatlarında yada diğer özel formatlarda içerik paylaşımı(Syndication) yapılmasına izin veren özelliklere sahip olmuştur. Bu tipler sayesinde bir WCF servisi(Service) üzerinden özellikle HTTP protokolünün GET, POST, HEAD ve benzeri metodlarına göre talep-cevap(Request-Response) işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bir başka deyişle EndPoint noktaları üzerinden farklı tipte verilerin, dünya standartlarına uygun olacak şekilde yayınlanması mümkündür. İşte bu makalemizde bir WCF servisi üzerinden en basit haliyle RSS veya Atom formatında içerik paylaşımlarının nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. [Daha fazla]

Front-End Service Geliştirmek

Windows Communication Foundation(WCF) mimarisinde belkide en kritik unsurlardan birisi EndPoint kavramıdır. EndPoint, Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture - SOA) uygulamaları geliştirmek için kullanılan WCF modelinde, istemciler(Clients) ile servis(Service) arasındaki haberleşmede yer alan kritik bir parçadır. WCF' in temellerini incelediğimiz daha önceki yazılarımızda, EndPoint kavramının aslında WCF mimarisinin ABC' si olduğundan bahsetmiştik. ABC bilindiği üzere adres(Address), bağlayıcı(Binding) ve sözleşme(Contract) bilgilerinden oluşmaktadır. Buna göre bir EndPoint yardımıyla, servisin istemcilere hangi adresten, hangi protokolle, hangi kurallara göre neyi sunacağı bilgisi aktarılabilir. Bununla birlikte, EndPoint' ler istemci tarafından gelecek olan taleplerin karşılanmasında da büyük öneme sahiptir. [Daha fazla]

Adım Adım State Machine Workflow Geliştirmek

Öyle iş akışları vardırki, süreç(Process) içerisinde yer alan adımlar arasındaki geçişler herhangibir zamanda ve herhangibir olayın meydana gelmesi sonrasında mümkün olur. Çoğunlukla terminolojide Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) olarak geçen bu yaklaşıma göre, herhangibir nesnel varlığın zaman içerisinde sahip olabileceği durumlar işaret edilmektedir. Çok doğal olarak bu durum, programatik ortamda yer alan iş problemlerinin çözümündede göz önüne alınmaktadır. İşte bu makalemizde Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) kavramını irdelemeye ve Windows Workflow Foundation içerisindeki kullanımını araştırmaya çalışacağız. Başlamadan önce Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) kavramını anlamaya çalışamakta yarar vardır. [Daha fazla]

WWF : Çalışma Zamanı Motoru, Singleton ve Factory Desenleri

Bir önceki makalemizde iş akışı(Workflow) kavramını anlamaya çalışmış, Windows Workflow Foundation(WWF) mimarisini yüzeysel olarak incelemiş ve basit bir kaç Sequential Workflow örneği geliştirmiştik. Bu makalemizde ise WWF mimarisinin sunduğu çalışma zamanı ortamını derinlemesine kavramaya çalışacağız. Ağırlıklı olarak üzerinde durmaya çalışacağımız konu ise WorkflowRuntime sınıfı olacak. [Daha fazla]

İlk Bakışta Windows Workflow Foundation

Gerçek dünyada pek çok iş probleminin çözümünde iş akışlarından(Workflow) yararlanılır. Temelde bir iş probleminin çözümünde veya amacının gerçekleştirilmesinde izlenen yol birdir. Önce problem yönetilebilir küçük parçalara bölünür. Bu parçalar, gerçekleştirilmesi gereken görevler(Tasks) olarak düşünülebilir. Her bir görevin(Task) içerisinde ona ait gerçekleştirilmesi gereken ne varsa adımlar(Steps) halinde tasarlanır. Bu adımlar dahil oldukları görevin tamamlanmasında rol oynarlar. Adımlar arasındaki geçişler basit olabileceği gibi çeşitli çevresel koşul veya faktörlerede bağımlı olabilir. Bir başka deyişle adımlar arası geçişlerde koşullar(Conditions) söz konusu olabilir. Adımlar düzenli bir sırada olup aralarındaki geçişler önceden tanımlanmış ve belirli olabileceği gibi, çeşitli olaylara göre farklı şekillerde ele alınabilirlerde. Sonuç olarak ortaya iş probleminin çözümü için tasarlanmış bir süreç(Process) ve kontrollü bir akış(Control Flow) çıkar. [Daha fazla]

Linq To Sql : Arka Planda Neler Oluyor?

Veritabanı(Database) nesnelerinin programatik ortamda sınıf gibi tipler(Type) ve metod benzeri üyeler(Members) ile ifade ediliyor olması, bu tiplere ait nesne örnekleri üzerinden sorgulalamalar yapılabilmesi ihtiyacınıda ortaya çıkartmıştır. Bir veritabanı nesnesinin programatik taraftaki karşılığının nesne yönelimli(Object Oriented) bir dilde geliştirilmesi son derece kolaydır. Örneğin bir tablo(Table) göz önüne alındığında, bu tablonun kendisi bir sınıf(Class) olarak tasarlanabilir. Benzer şekilde, tablo içerisindeki alanlar(Fields) sınıf içinde yer alan birer özellik(Property) olarak düşünülebilir. [Daha fazla]

LINQ to SQL ile CRUD İşlemleri

Language Integrated Query(LINQ) mimarisi özellikle programatik ortamlarda tasarlanan nesneler üzerinde, SQL cümlelerine benzer ifadeler ile sorgulamalar yapılmasına izin vermektedir. Çok doğal olarak veritabanı(database) tarafında yer alan tablo(Table), saklı yordam(Stored Procedure), görünüm(View), fonksiyon(Function) gibi unsurlarında programatik tarafta birer varlık(Entity) olarak ifade edilebilmesi, LINQ kurallarının SQL üzerindede gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Burada varlık katmanı(Entity Layer) olarakda düşünebileceğimiz yapı üzerinde yer alan nesneler, veritabanından çekilen sonuçları saklayabilmektedir. Bunun yanında programatik ortamdaki varlıklar üzerinde yeni varlık oluşturma, güncelleme, silme gibi operasyonlarda yapılabilmektedir. [Daha fazla]

Nasıl Yapılır? Adım Adım Özel HttpHandler

Uzun zaman önce Asp.Net 2.0 ile ilişkili makalelerimizden birisinde HttpHandler ve HttpModule kavramlarından bahsetmeye çalışmıştık. Bu makalemizde kendi Handler sınıfımızı geliştirmek isteyebileceğimiz örnek bir senaryo üzerinde daha durmaya çalışacağız. Bu sayede HttpHandler sınıfları yazarak neler yapılabileceğinide daha net bir şekilde görmüş olacağız. Konuyu daha net kavrayabilmek adına örnek senaryomuz üzerinden adım adım ilerleyeceğiz. [Daha fazla]

.Net Remoting Dünyasından WCF'e Geçmek

Windows tabanlı olan Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture) tekniklerinden biriside .Net Remoting' dir. .Net Remoting mimarisi ağırlıklı olarak TCP bazlı ve Binary tabanlı paket iletiminde kullanılır. En büyük özelliklerinden birisi, sadece Windows işletim sistemlerinden oluşan ağlarda koşabilmesidir. Elbette HTTP üzerinden SOAP-Simple Object Access Protocol formatına uygun alt yapı kurulmasıda mümkündür. Bu sayede internet ağındada ektin şekilde kullanılabilir. Ancak Windows bağımlı olması platform bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde WCF(Windows Communication Foundation) gibi daha ölçeklenebilir(Scalable), birleştirilmiş(Unified) bir Servis Yönelimli Mimari(SOA) açılımıda mevcuttur. Bu durumda geliştiricilerin karşısına önemli bazı sorular ve sorunlar çıkmaktadır. [Daha fazla]

WCF - MTOM ve Stream Kullanarak Veri Aktarımı

Günümüzde resim,ses, video, doküman formatında kaynakların yoğun olarak kullanıldığı pek çok sistem bulunmaktadır. Söz gelimi içerik yönetim sistemleri(Content Management Systems) neredeyse sırf bu tip verilerin kullanılması üzerine kurulmuştur. Resim, ses, video formatındaki veri kaynaklarının oluşturduğu en büyük problem ise boyutlarının söz konusu sistemlerde ne kadar etkin bir şekilde ölçeklenebildiğidir. Büyük boyutlu dosyalar çeşitli amaçlarla kullanılabilirler. [Daha fazla]

WCF - Replay Attack Etkisini Hafifletmek

WCF(Windows Communication Foundation) ile ilgili bir önceki makalemizde, istemci ve servis arasında güvenilir oturumların(Reliable Session) nasıl açılabileceğinden bahsetmiştik. Güvenilir oturumların yararlarından biriside, olası cevaplama saldırılarının(Replay Attacks) önüne geçmektir. Bilindiği üzere cevaplama saldırılarında, istemci ve servis arasında hareket eden mesajların yakalanarak bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi gibi problemler söz konusu olmaktadır. Üstelik değişikliğe uğratılan mesajların zaman içerisinde her hangibir anda, orjinal servis kaynağına yada farklı bir yöne doğru defalarca gönderilmeleride söz konusudur. [Daha fazla]

WCF - Güvenilir Oturumlar(Reliable Sessions)

WCF(Windows Communication Foundation) bilindiği üzere bir servis yönelimli mimari(Service Oriented Architecture) yaklaşımıdır. Buda basitçe, birbirleriyle haberleşen istemci(client) ve sunucu(server) uygulamaların var olması anlamına gelmektedir. Bu haberleşme çok doğal olarak bir ağ(network) ortamı üzerinde gerçekleşir. Ağ ortamı intranet gibi bir sistem olabileceği gibi kablolu veya kablosuz(wireless) bir internet ortamıda olabilir. Hal böyle olunca arada hareket etmekte olan mesajların güvenliği önem arz eden bir konudur. Mesaj güvenliğinden kasıt sadece şifreleme yada sertifikalı bir iletişimin sağlanması demek değildir. Bunların sağlanması için WCF mimarisi içerisindede çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler bir yana istemci ve sunucu(servis) arasında güvenilir bir oturumun(reliable session) var olması gereken durumlarda söz konusudur. [Daha fazla]

Using İfadesi ile Garanti Dispose

Bellek yönetimi özellikle büyük çaplı projelerde performans kazanımı açısından çok önemlidir. Günümüz sistemlerinin yüksek Ram kapasitesine sahip oldukları göz önüne alındığında bu durum çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Ancak sayısız kullanıcının bağlandığı sunucu(server) sistemleri üzerinde çalışan windows veya web servisleri gibi uygulamalar göz önüne alındığında bellek sorunları ile her zaman için karşılaşılma olasılığı vardır. [Daha fazla]

WCF - Windows CardSpace ile Güvenlik

WCF(Windows Communication Foundation) mimarisini baz alan SOA(Service Oriented Applications) uygulamaları geliştirilirken, güvenlik(security) başlığı altında ele alınmakta olan pek çok konu vardır. Geliştirilen bir WCF servisinin sadece izin verilen istemciler(clients) tarafından kullanılmasıda bu konulardan bir tanesidir. Bu amaçla istemci uygulamaların veya onları kullanan hesapların servis tarafında doğrulanması(authenticate) ve yetkilendirilmesi(authorize) adına bazı teknikler ele alınır. Temel olarak bir istemcinin doğrulanması ve yetkilendirilmesi, onun kim olduğunun bilinmesine bağlıdır(Identification). Kimlik tespiti için kullanıcı adı-şifre, sertifika(certificate) yada Kerberos kartı(token) gibi elemanlar göz önüne alınır. Doğrulama işlemi sırasında kullanılan kimlik tespiti tekniklerinden biriside .Net Framework 3.0 ile birlikte gelen Windows Cardspace teknolojisidir. [Daha fazla]

Daha Etkili Profil(Profile) Yönetimi

Uzun süre önce Asp.Net 2.0 ile geliştirilen web uygulamalarında Profile API' sinin nasıl kullanıldığını kısa bir makale üzerinden incelemeye çalışmıştık. Geçtiğimiz günlerde Asp.Net 2.0 ile ilgili bilgilerimi tazelerken profil yönetiminin daha etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair pek çok örnek ile karşılaştım... [Daha fazla]

WPF - Temel Animasyon İşlemleri - 2

Bir önceki makalemizde Windows Prensetation Foundation(WPF) uygulamalarında animasyon işlemlerinin temel animasyon tipleri(Basic Animation Types) yardımıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. Bu makalemizde animasyon işlemleri üzerindeki yönetimin biraz daha fazla olmasını sağlamak için farklı teknikleri göz önüne alıyor olacağız... [Daha fazla]

WPF - Grafik İşlemlerinde Şekillerin(Shapes) Kullanımı

Windows Presentation Foundation(WPF) ile ilgili bir önceki makalemizde, iki boyutlu(2D) grafiklerin çizilmesi amacıyla kullanılan fırçaları(Brushes) incelemeye çalışmıştık. Bu makalemizde ise iki boyutlu şekilleri(Shapes) araştırıyor olacağız. Vektörel grafiklerde şekillerin(Shapes) büyük önemi vardır. Nitekim temel şekiller kullanılarak asıl resimler ve görüntüler kolaylıkla elde edilebilir... [Daha fazla]

WPF - Veriye Bağlanmak (Data Binding)

Bu gün geliştirdiğimiz programların çoğu veri(Data) ile ilişkili kaynakları kullanmaktadır. Özellikle büyük ölçekli pek çok proje tipi içerisinde mutlaka verilerin kullanılması söz konusudur. Veriler kimi zaman müşteri bilgilerini, kimiz zaman ürün bilgilerini, kimi zamanda uygulamaya ait konfigurasyon bilgilerini vb... [Daha fazla]

WPF-Uygulama Nesnesi (Application Object)

Windows Presentation Foundation windows tabanlı uygulama geliştirmeye çok yeni bir yaklaşım getirdi. Tabiri yerindeyse pek çok yenilik ile karşı karşıyayız. İşte bu makalemizde WPF ile geliştirilen windows uygulamalarında çekirdek nesnelerden birisi olan Application tipini incelemeye çalışacağız. Application nesnesi, WPF uygulamalarının çekirdek nesnesidir... [Daha fazla]