Twitter Feed Popout byInfofru

Burak Selim Senyurt

Matematik Mühendisi Bir .Net,Ruby ve Python Severin Maceraları

Composite Cancellations

Bildiğiniz üzere Task iptal taleplerinde, CancellationTokenSource örneğine ait Cancel metodunun çağırılması gerekmektedir. CancellationTokenSource örneği üzerinden yapılan iptal taleplerinin hangi Task işleyişini keseceğinin belirlenmesinde ise CancellationToken örneklerinden yararlanılmaktadır. [Dah fazla]